روز: نوامبر 2, 2019

دانلود آهنگ و ترجمه the beatles - yesterday

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Yesterday
از گروه The Beatles
به همراه متن و ترجمه

X