دسته بندی: داستان های مردم نیویورک

تقویت زبان انگلیسی با داستان های مردم نیو یورک

تقویت زبان انگلیسی با داستان های مردم نیو یورک

زندگی پره از اتفاق های غیر منتظره. اینم یکی از غیره منتظره های شیرین تره…

وقتی پای عشق در میون باشه، از سدِ همه مشکلات میگذریم، با هم!

گاهی میگیم چرا یک دکتر باید درآمد آنچنانی داشته باشه! با خوندن این داستان شاید زره ای بهشون حق بدیم…

X