فروشگاه لینگوانا

داستان های مردم نیویورک

برگرفته از پیج Humans Of New Yorkکه راوی داستان هایی از زبان مردم نیویورک درباره پستی و بلندی های زندگی

داستان های موفقیت

افراد موفق همیشه داستان های شگفت انگیزی برای گفتن دارند. چه درباره تجربیات مختلف زندگی چه درباره ی مسیر رسیدن به بزرگی و موفقیت

هر فیلم یک داستان

فیلم های خوب همیشه روایتگر داستانهایی به یادماندنی و تاثیرگذار بوده اند

X