یادگیری زبان انگلیسی

افراد موفق همیشه داستان های شگفت انگیزی برای گفتن دارند. چه درباره تجربیات مختلف زندگی چه درباره ی مسیر رسیدن به بزرگی و موفقیت

Jim Carrey

Commencement Speech Maharishi University 2014
در این سخنرانی سایمون از راز موفقیت ایده های بزرگ پرده بر میداره و توضیح میده که چرا بعضی ایده ها موفق تر از بقیه عمل می کنن
Click Here

Mark Zuckerberg

Harvard Commencement Speech 2017
در این سخنرانی سایمون از راز موفقیت ایده های بزرگ پرده بر میداره و توضیح میده که چرا بعضی ایده ها موفق تر از بقیه عمل می کنن
Click Here

Barack Obama

On the Importance of Education
در این سخنرانی سایمون از راز موفقیت ایده های بزرگ پرده بر میداره و توضیح میده که چرا بعضی ایده ها موفق تر از بقیه عمل می کنن
Click Here

Arnold Schwarzneger

On the Importance of Education
در این سخنرانی سایمون از راز موفقیت ایده های بزرگ پرده بر میداره و توضیح میده که چرا بعضی ایده ها موفق تر از بقیه عمل می کنن
Click Here
X