برچسب: آهنگ انگلیسی

دانلود آهنگ و ترجمه فارسی black-lab-this-night

یادگیری و تقویت زبان انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ This Night از گروه Black Lab
به همراه متن آهنگ و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه فارسی pink-floyd-hey-you

یادگیری و تقویت زبان انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Hey You از گروه Pink Floyd
به همراه متن آهنگ و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه آهنگ Sam-smith-too-good-at-goodbyes

یادگیری و تقویت زبان انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگی از Sam Smith
به همراه متن آهنگ و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه آهنگ elvis-presley-can't-help-falling-in-love

یادگیری و تقویت زبان انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ فوقالعاده زیبایی از Elvis بزرگ
به همراه متن آهنگ و ترجمه

آهنگ Moonlight and Vodka
از Chris De Burgh
به همراه متن و ترجمه

X