برچسب: بیلی آیلیش

دانلود آهنگ و ترجمه adele - rolling in the deep

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Rolling in the Deep
از Adele
به همراه متن و ترجمه

متن و ترجمه everything i wanted

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ everything i wanted
از Billie Eilish
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه billie-eilish-ft-khalid-lovely

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Lovely
از Billie Eilish و Khalid
به همراه متن و ترجمه

X