برچسب: ترجمه

داستان های مردم نیویورک

داستان های مردم نیویورک که روایت پستی و بلندی های زندگی از زبان مردم کوچه و بازار است محتوایی ایده آل برای آشنایی با لغات و اصطلاحات روزمره انگلیسی است

متن و ترجمه wake me up - avicii

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Wake ME Up
از Avicii
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ disturbed - the sound of silence

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ The Sound of Silence
از Disturbed
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه Lady in Red

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Lady in Red
از Chris de Burgh
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه adele - rolling in the deep

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Rolling in the Deep
از Adele
به همراه متن و ترجمه

X