برچسب: ترجمه

متن و ترجمه everything i wanted

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ everything i wanted
از Billie Eilish
به همراه متن و ترجمه

دانلود و ترجمه Nights in White Satin

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Take me to Church
از Hozier
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه hozier-take-me-to-church

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Take me to Church
از Hozier
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه Rag’n’Bone-Man-Human

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Human
از Rag’n’Bone Man
به همراه متن و ترجمه

دانلود و ترجمه آهنگ Stay

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Stay
از گروه Thirty Seconds to Mars
به همراه متن و ترجمه

X