Tag: عبارت انگلیسی

آموزش و یادگیری زبان انگلیسی با داستان های Humans of New York
این قسمت: داستان پدری که سالها به علت بیماری، دخترش از دیدن لبخندش محروم بوده.​