برچسب: مکالمه انگلیسی

این قسمت: خانواده ی مهاجر و خونگرم برزیلی در مقابله با فرهنگ خونسرد آمریکایی

آموزش و یادگیری زبان انگلیسی با داستان های Humans of New York
این قسمت: مردی در آرزوی پدر شدن و مشقت های او

آموزش و یادگیری زبان انگلیسی با داستان های Humans of New York
این قسمت: جوانی نشسته بر صندلی پارک در شگفته از تاثیرات شبکه های اجتماعی

یادگیری و تقویت زبان انگلیسی با آهنگ

موسیقی جدای از جذابیت ذاتی که برای ما آدما داره میتونه در زمینه یادگیری زبان ابزاری فوق العاده باشه.
این قسمت: آهنگ زیبای My Way با صدای فرانک سیناترا ی بزرگ که بارها توسط خواننده های مختلف بازخوانی شده.

آموزش و یادگیری زبان انگلیسی با داستان های Humans of New York
این قسمت: مادری که زندگیش رو وقف دخترش کرده الان با رفتن دختر به دانشگاه قراره دنیای جدی رو تجربه کنه

X