برچسب: Adele

دانلود آهنگ و ترجمه adele - rolling in the deep

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Rolling in the Deep
از Adele
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه adele-a-million-years-ago

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ a Million Years Ago
از Adele
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ Someone like You از Adele با ترجمه

آهنگ Someone Like You
از Adele
به همراه متن و ترجمه و توضیح لغات و اصطلاحات مهم

X