برچسب: Alternative

متن و ترجمه everything i wanted

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ everything i wanted
از Billie Eilish
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه Rag’n’Bone-Man-Human

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Human
از Rag’n’Bone Man
به همراه متن و ترجمه

دانلود و ترجمه آهنگ Stay

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Stay
از گروه Thirty Seconds to Mars
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه Mad World

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Mad World
از Gary Jules
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه linkin-park-roads-untraveled

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Roads Untraveled
از Linkin Park
به همراه متن و ترجمه

X