برچسب: Beyonce

دانلود آهنگ Beyoncé - Halo با متن و ترجمه

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Halo
از Beyoncé
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه Beyonce

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Daddy Lessons
از Beyonce
به همراه متن و ترجمه

X