برچسب: Chris de burgh

دانلود آهنگ و ترجمه Lady in Red

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Lady in Red
از Chris de Burgh
به همراه متن و ترجمه

آهنگ Moonlight and Vodka
از Chris De Burgh
به همراه متن و ترجمه

X