برچسب: Classic Rock

دانلود آهنگ و ترجمه queen - we will rock you

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ We will rock you
از Queen
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه queen-we-are-the-champions

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ We are the champions
از Queen
به همراه متن و ترجمه

X