برچسب: country

دانلود و ترجمه Blake Shelton - I'll Name the Dogs

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ I’ll Name the Dogs
از Blake Shelton
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه roy-clark-yesterday-when-i-was-young

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Yesterday, When I was Young
از Roy Clark
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه Shallow-Bradley-cooper-lady-gaga

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Shallow
از Bradley Cooper ft. Lady Gaga
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه Beyonce

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Daddy Lessons
از Beyonce
به همراه متن و ترجمه

X