برچسب: folk

دانلود آهنگ و ترجمه John Lennon

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Working Class Hero
از John Lennon
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه famous blue raincoat

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Famous Blue Raincoat
از Leonard Cohen
به همراه متن و ترجمه

یادگیری و تقویت زبان انگلیسی با آهنگ rivvrs-run

یادگیری و تقویت زبان انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ زیبای Run از گروه Rivvrs
به همراه متن آهنگ و ترجمه

X