برچسب: George Michael

دانلود آهنگ و ترجمه careless-whisper

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Careless Whisper
از George Michael
به همراه متن و ترجمه

X