برچسب: Hard Rock

دانلود آهنگ و ترجمه Eye of the Tiger

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Eye of the Tiger
از Survivor
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه Linkin Park

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ In the End
از Linkin PArk
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ disturbed - the sound of silence

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ The Sound of Silence
از Disturbed
به همراه متن و ترجمه

X