برچسب: Indie Rock

دانلود آهنگ و ترجمه lost on you

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Lost on You
از LP
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه hozier-take-me-to-church

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Take me to Church
از Hozier
به همراه متن و ترجمه

X