برچسب: John Lennon

دانلود آهنگ و ترجمه John Lennon

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Working Class Hero
از John Lennon
به همراه متن و ترجمه

آهنگ Imagine
از John Lennon
به همراه متن و ترجمه

X