برچسب: Kansas

یادگیری و تقویت زبان انگلیسی با آهنگ kansas-dust-in-the-wind

یادگیری و تقویت زبان انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ زیبای Dust in the Wind از گروه Kansas
به همراه متن آهنگ و ترجمه

X