برچسب: rock

دانلود آهنگ و ترجمه Eye of the Tiger

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Eye of the Tiger
از Survivor
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه lost on you

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Lost on You
از LP
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه Linkin Park

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ In the End
از Linkin PArk
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه whatever it takes

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Whatever it Takes
از Imagine Dragons
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ It's my life bon jovi

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ It’s My Life
از Bon Jovi
به همراه متن و ترجمه

X