برچسب: The Beatles

دانلود آهنگ و ترجمه the beatles - yesterday

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Yesterday
از گروه The Beatles
به همراه متن و ترجمه

آهنگ Imagine
از John Lennon
به همراه متن و ترجمه

X