برچسب: The Lumineers

یادگیری و تقویت زبان انگلیسی با آهنگ

آهنگ Nobody Knows
از گروه The Lumineers
به همراه متن و ترجمه و توضیح لغات و اصطلاحات مهم

X